Quotes

 • Running a business is about 95% people and 5% economics.

 • Niemand maakt plannen om tekort te schieten, maar velen schieten tekort in het maken van plannen.

 • Om nieuwe ideeŽn te herkennen, moet men er eerst oude op nahouden.

 • Mensen met een hoge graad van persoonlijk meesterschap zijn in staat om consistent gestalte te geven aan de ideeŽn die zij werkelijk belangrijk vinden - wat zij eigenlijk doen is hun leven aanpakken zoals een kunstenaar een kunstwerk. Dat doen ze door zichzelf te verplichten een leven lang te leren. (P. Senge)  

 • It's a good thing money can't buy happiness. (Gerrold's Fundamental Truth)

 • Vrouwen worden in het bedrijfsleven achtergesteld. De meeste mannen ook.

 • De redelijke mens past zich aan de wereld aan; de onredelijke mens volhardt in zijn pogingen de wereld aan hemzelf aan te passen. Derhalve is alle vooruitgang afhankelijk van de onredelijke mens.

 • Wijsheid blijkt niet uit het geven van het juiste antwoord, maar het stellen van de juiste vraag.

 • Leiders scheppen de bedrijfscultuur, maar die cultuur schept op haar beurt de volgende leidersgeneratie. (E.H. Schein)

 • Mensen, die nooit fouten gemaakt hebben, hebben nooit iets gemaakt. (R.B. Schouten)

 • In America, it's not how much an item costs that matters, it's how much you save.

 • De klant die het minst betaalt, klaagt het meest.

 • The first myth of management, is that it exists.

 • Waar je staat hangt af van waar je zit.

 • Managers raken veelal verstrikt in drukke bezigheden en beslommeringen en doen allerlei pogingen om hogerop te komen op de ladder van succes. Vaak echter blijkt die ladder tegen de verkeerde muur te staan. (Steven R. Covey)

 • De winnaar geeft nooit op, de opgever wint nooit.

 • Some people manage by the book, even though they don't know who wrote the book or even what book.

 • Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald.

 • Wat juist is, is niet altijd populair, maar het zou onverstandig zijn te doen wat niet juist is, hoe populair dat ook moge zijn.

 • Kwaliteitszorg is niet alleen het managen van kwaliteit, maar vooral ook de kwaliteit van het management. (R.B. Schouten)

 • Wie een kuil graaft voor een ander Ö is niet te beroerd om te werken. (WebStyle)

 • The problem with taking the easy way out is that the enemy has already mined it. (Murphy's Military Laws: 5)

 • The buddy system is essential to your survival; it gives the enemy somebody else to shoot at. (Murphy's Military Laws: 6)

 • Grote successen berusten op bedreigingen die men in kansen heeft weten om te zetten. 

 • Beter het anker kwijt dan het hele schip. (Oud Nederlands spreekwoord)

 • Mensen zullen waarschijnlijk veranderen als ... er een goede reden is. Mensen zullen niet veranderen tenzij ... er een goede reden is.